novaworld novaland @novaworldnovaland • Active by POPSUGAR

novaworld novaland

@novaworldnovaland
Joined March 2022
Novaworld Phan Thiết nằm trải dài 7km thuộc 1 trong 3 bãi biển đẹp nhất thành phố Phan Thiết #novaworldnovaland.
Địa chỉ: Tiến Thành, TP Phan Thiết, Bình Thuận
SĐT: 0909811223